การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

eXTReMe Tracker


        ระบบเจ้าหน้าที่ 2

 

--------------------------------------------------------------------------------------------
(ดู : 636)

 

 
ประกาศเทศบาลตำบลกระแสสินธุ์   อ่าน (669)
ประกาศการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปี 2556   อ่าน (2354)
ประกาศการชำระภาษี ประจำปี 2556   อ่าน (2177)
การรับลงทะเบียนผู้มีิสิทธิรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2557   อ่าน (2840)
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้่ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2557   อ่าน (2587)

 
ทต.ปาดัง แผนการพ่นสารเคมี โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  อ่าน (14)
อบต.ทุ่งหมอ สอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.อบต.ทุ่งหมอ  อ่าน (100)
อบต.บางกล่ำ ประกาศ อบต.บางกล่ำ  อ่าน (111)
อบต.ท่าข้าม ขอเชิญประชุมพิจารณาโครงการท้องถิ่นบูรณาการ  อ่าน (141)
อบต.เขามีเกียรติ เอกสารแนบท้ายสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านวังปริง อบต.เขามีเกียรติ  อ่าน (82)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ อ่าน (4124)
สอบราคาโครงการก่อสร้างยกระดับดินถมฯ  อ่าน (2071)
ประกาศสอบราคา  อ่าน (1571)
ประกาศสอบราคา  อ่าน (2948)
ประกาศสอบราคา  อ่าน (2868)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล สายบ้านโตนดด้วน ซอยบุญยืน  อ่าน (4108)
 
 
 
ขอให้ซ่อมแซมถนนชำรุด  อ่าน(1861) ตอบ(0)
หลักเกณฑ์การตัดสินกระทง  อ่าน(1910) ตอบ(1)
สอบถามตำแน่ง  อ่าน(1934) ตอบ(1)
เมื่อไหร่จะพัฒนา  อ่าน(2261) ตอบ(1)
ขอคำชี้แนะ  อ่าน(2608) ตอบ(3)
 
อบต.นาหม่อม  รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล  อ่าน(48) ตอบ(0)
ทม.คอหงส์  ส้วมเต็ม ติดต่อต่อเทศบาลยังไงครับ  อ่าน(53) ตอบ(1)
ทม.คอหงส์  ช่วงนี้ยุงกลางวันเยอะมาก  อ่าน(52) ตอบ(0)
ทม.คอหงส์  น้ำขยะจากรถขนขยะเทศบาลคอหงส์  อ่าน(61) ตอบ(1)
อบต.นาหม่อม  รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล  อ่าน(41) ตอบ(0)
       
 
 

เทศบาลตำบลกระแสสินธุ์ 60 หมู่ที่ 2 ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 90270
โทร./โทรสาร 074-399245 ต่อ13 e-mail :info@ krasaesin.go.th
©Copyright 2006.krasaesin.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation