ระบบเจ้าหน้าที่

 

--------------------------------------------------------------------------------------------
(ดู : 466)

 

 
การยื่นแบบและการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2558 (อ่าน : 839)
แผนที่ฯ การแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ (อ่าน : 551)
กำหนดการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์คาบสมุทรสทิงพระ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557 (อ่าน : 601)
แบบลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 19 - 20 มิ.ย (อ่าน : 661)
โปรแกรมการแข่งขัน 57 (อ่าน : 569)

 
อบต.เกาะใหญ่ ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการสงเคราะห์ให้ความช่วยเหลือค่ารถรับ- ส่งนักเรียน...
อบต.ทุ่งหวัง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2558
อบต.เกาะใหญ่ ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด...
อบต.เกาะใหญ่ ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด...
ทต.ทุ่งลาน งบทดลอง เดือน มี.ค.58

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (อ่าน : 4,608)
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด สายบ้านทุ่งบัว ซ.8 ตอน 2 หมู่ 1 (อ่าน : 466)
ประกาศเทศบาลตำบลกระแสสินธุ์ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสนาม... (อ่าน : 727)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ฝาปิดตะแกรงเหล็กริมถนนเกาะใหญ่-เชิงแส (บ้านนา... (อ่าน : 516)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ฝาปิดตะแกรงเหล็กบริเวณหน้าวัดทุ่งบัว หมู่ 1 (อ่าน : 564)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมา (อ่าน : 278)
 
 
 
ขอให้ซ่อมแซมถนนชำรุด (อ่าน 2,626)
หลักเกณฑ์การตัดสินกระทง (อ่าน 2,227 : ตอบ 1)
สอบถามตำแน่ง (อ่าน 2,289 : ตอบ 1)
ขอคำชี้แนะ (อ่าน 3,404 : ตอบ 2)
เที่ยวทะเลตรัง 4 เกาะท่านละ 850 บาท (อ่าน 2,152)
 
ทต.ท่าช้าง (ขอแนะนำเครื่องพิมพ์เช็คอัตโนมัติ อ่าน 133 )
อบต.เกาะยอ (ขอเชิญร่วมสมัครอบรมโครงการค่ะ อ่าน 1,144 )
ทม.คอหงส์ (เรื่อง เปลี่ยนเลขที่บ้าน อ่าน 8,772 )
ทต.พะวง (กรมพลศึกษา สัญจรลงใต้ อบรมวิทยาศาสตร์การกีฬา อ่าน 5,634 )
อบต.เกาะยอ (กรมพลศึกษา สัญจรลงใต้ อบรมวิทยาศาสตร์การกีฬา อ่าน 4,000 )
       
 
 

เทศบาลตำบลกระแสสินธุ์ 60 หมู่ที่ 2 ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 90270
โทร./โทรสาร 074-399245 ต่อ13 e-mail :info@ krasaesin.go.th
©Copyright 2006.krasaesin.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation