Update
เทศบาลตำบลกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
นายโสพล ไชยวงศ์
นายกเทศมนตรี
นายสุภัทร รอดบน
ปลัดเทศบาลตำบลกระแสสินธุ์
แนะนำบุคลากร
  • นายสุธรรม ศรีทวี
    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
  • นายอ้วน พิพิธภัณฑ์
    รองประธานสภาเทศบาล
  • นายจรัล หนูยี่
    รองนายกเทศมนตรี
ข่าวสารในเครือข่ายจังหวัดสงขลา
เรื่อง
หน่วยงาน
วันที่
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง
หน่วยงาน
วันที่