นายสุภัทร รอดบน
ปลัดเทศบาลตำบลกระแสสินธุ์
แนะนำบุคลากร
  • นายสุธรรม ศรีทวี
    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
  • นายอ้วน พิพิธภัณฑ์
    รองประธานสภาเทศบาล
  • นายจรัล หนูยี่
    รองนายกเทศมนตรี

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ พิธีเปิดสนามกีฬาฟุตซอล เทศบาลตำบลสทิงพระ (ดู : 155)

     ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ พิธีเปิดสนามกีฬาฟุตซอล โดยใช้ยางธรรมชาติ ซึ่งนำเอางานวิจัย และพัฒนาเพื่อต่อยอดสร้างนวัตกรรมของกรมวิทยาศาสตร์บริการมาใช้ประโยชน์    &nbs...

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง
หน่วยงาน
วันที่