ระบบเจ้าหน้าที่

 

--------------------------------------------------------------------------------------------
(ดู : 516)

 

 
ผลวิเคราะห์/ทดสอบคุณภาพน้ำ (อ่าน : 399)
การยื่นแบบและการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2558 (อ่าน : 1,033)
แผนที่ฯ การแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ (อ่าน : 722)
กำหนดการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์คาบสมุทรสทิงพระ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557 (อ่าน : 747)
แบบลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 19 - 20 มิ.ย (อ่าน : 821)

 
ทน.สงขลา ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.2558
อบต.ท่าม่วง ผลการจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโคกกอ-บ้านท่าม่วง...
ทม.สิงหนคร การประชุมสภาเทศบาลเมืองสิงหนคร
ทต.กำแพงเพชร สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างป้ายชื่อสำนักงานเทศบาลแห่งใหม่
ทต.กำแพงเพชร สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้า่งถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (อ่าน : 4,724)
ประกาศเทศบาลตำบลกระแสสินธุ์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันฯ (อ่าน : 516)
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด สายบ้านทุ่งบัว ซ.8 ตอน 2 หมู่ 1 (อ่าน : 620)
ประกาศเทศบาลตำบลกระแสสินธุ์ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสนาม... (อ่าน : 1,012)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ฝาปิดตะแกรงเหล็กริมถนนเกาะใหญ่-เชิงแส (บ้านนา... (อ่าน : 669)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ฝาปิดตะแกรงเหล็กบริเวณหน้าวัดทุ่งบัว หมู่ 1 (อ่าน : 740)
 
 
 
ขอให้ซ่อมแซมถนนชำรุด (อ่าน 2,722)
หลักเกณฑ์การตัดสินกระทง (อ่าน 2,358 : ตอบ 1)
สอบถามตำแน่ง (อ่าน 2,432 : ตอบ 1)
ขอคำชี้แนะ (อ่าน 3,478 : ตอบ 2)
เที่ยวทะเลตรัง 4 เกาะท่านละ 850 บาท (อ่าน 2,244)
 
ทม.คอหงส์ (ขอบคุณที่ดูแลความสะอาดบ้านปลักธง อ่าน 311 )
อบต.จะโหนง (ขออนุญาติฝากร้านจำหน่าย –>ชุดตรวจmetamphetamineในปัสสาวะ ราคาถูกสุดๆๆ ขายปลีก-ส่ง อ่าน 301 )
อบต.เกาะยอ (ขออนุญาติฝากร้านจำหน่าย –>ชุดตรวจmetamphetamineในปัสสาวะ ราคาถูกสุดๆๆ ขายปลีก-ส่ง อ่าน 146 )
ทม.คอหงส์ (ร้องเรียนจุดตั้งถังขยะ หมู่บ้านสุธาทิพย์ ม.หาดใหญ่ อ่าน 1,283 )
อบต.ป่าขาด (ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพแรงงานภาคใต้ อ่าน 247 )
       
 
 

เทศบาลตำบลกระแสสินธุ์ 60 หมู่ที่ 2 ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 90270
โทร./โทรสาร 074-399245 ต่อ13 e-mail :info@ krasaesin.go.th
©Copyright 2006.krasaesin.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation