นายสุภัทร รอดบน
ปลัดเทศบาลตำบลกระแสสินธุ์
แนะนำบุคลากร
  • นายสุธรรม ศรีทวี
    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
  • นายอ้วน พิพิธภัณฑ์
    รองประธานสภาเทศบาล
  • นายจรัล หนูยี่
    รองนายกเทศมนตรี

สงขลาจัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ มีผู้ใช้แรงงานเข้าร่วมกว่า 1,000 คน (ดู : 2)

จ.สงขลาจัดกิจกรรมเนื่องในวันแรงงานแห่ง ชาติ มีผู้ใช้แรงงานกว่า 1,000 คนเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีการจัดริ้วขบวนพาเหรด และกิจกรรมให้ผู้ใช้แรงงานได้สนุกสนานกันทั้งวัน เมื่อวันที่ 1 พ.ค. ที่ผ่านมา ผู้สื่อ...

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง
หน่วยงาน
วันที่